KONTAKT: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Dnevni centar i u ljubinju

 

Bez obzira na napredak u globalnom planu učinjen na polju promocije i zaštite prava djece i omladine sa posebnim potrebama, ova populacija ostaje i dalje jedna od najranjivijih grupa u društvu i izložena je diskriminaciji u svim oblastima života – obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo, informisanje, kultura i sport.


Ova populacija ima specifične potrebe koje ne može riješiti kući, niti u školi, niti u okviru osnovnih prava u centru za socijalni rad.
Djeca i omladina sa posebnim potrebama nisu u mogućnosti da funkcionišu samostalno i uglavnom su pod stalnim nadzorom svojih roditelja, tako da roditelji ne mogu da se posvete drugim aktivnostima, ne mogu da rade i da obezbjeđuju sredstva za život. A prirodno je da roditelji imaju potrebu da obezbjede uslove za bolji i kvalitetniji život svojoj djeci. Ali za život dostojan čovjeka, za poštivanje osnovnog ljudskog prava – prava na život, potrebna je podrška cijele zajednice, posebno institucija socijalne i zdravstvene zaštite, ustanova obrazovanja, pa i svakog pojedinca u zajednici.


Kao dugogodišnji direktor Centra za socijalni rad prepoznala sam probleme i potrebe ove populacije i 2003.godine u partnerstvu sa roditeljima, formirali smo Udruženje roditelja i prijatelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Zračak“ Ljubinje. Pravno, Udruženje je definisano kao predstavnik osoba sa posebnim potrebama, sa ciljevima i zadacima pružanja psiho-socijalne podrške djeci i omladini sa posebnim potrebama,kao i niihovim roditeljima. Udruženje je samostalno i u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad realizovalo brojne programe i projekte psiho-socijalne podrške za zadovoljavanje specifičnih potreba ove populacije, kao i njihovih roditelja, što je u skladu sa misijom Udruženja.


U susjednim opštinama Trebinje, Bileća, Gacko je već razvijen novi koncept brige o djeci sa posebnim potrebama, otvaranjem ustanova pod nazivom „Dnevni centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama“. Dnevni centar, pored usluge boravka djece u toku dana, ima i dijagnostiku, psiho-socijalne i logopedske tretmane individualnog i grupnog karaktera i radno okupacionu terapiju. Za vrijeme dok djeca borave u dnevnom centru, roditelji mogu da rade, da se posvete drugim obavezama i da finansijski jačaju porodicu.


Jedino je na području Hercegovine ostala opština Ljubinje da nema dnevni centar,što je nama bio žal ,ali nam finansijske mogućnosti nisu dozvoljavale.


Sreća nam se ipak osmjehnula zahvaljujući Delegaciji evropske unije u BiH, koja kroz Projekat LODIII pruža podršku lokalnim vlastima, da kroz opštinske razvojne planove odgovore na stvarne potrebe stanovništva.


Polovinom aprila 2013.godine Udruženje „Zračak“ je počelo sa implementacijom projekta „Dnevni centar dobar primjer socijalne uključenosti djece i omladine sa posebnim potrebama“, koga finansira posredstvom UNDP Evropska unija i Opština Ljubinje. Uz pomoć ovog Projekta i opština LJubinje preuzima novi model zaštite djece i omladine sa posebnim potrebama. Od Opštine smo dobili objekat površine 100 m2 ,bivša vatrogasna garaža i prvo smo smo odradili adaptaciju građevinskog objekta za potrebe dnevnog centra,koja se sastojala od sanacije krova,izrada novih otvora i fasade,a potom smo uređivali unutrašnjost objekta.
Značajno je napomenuti da pored građevinskih radova Projekat podržava i niz drugih aktivnosti koje su mnogo važnije i bez kojih dnevni centar ne bi mogao funkcionisati.a to su edukacija stručnog osoblja koje će raditi u dnevnom centru,edukacija roditelja da budu samostalni voditelji radionica,posjete dnevnim centrima u Mostaru i Trebinju koji imaju pozitivna iskustva u radu sa djecom sa posebnim potrebama,potom kupovina tehničke opreme,opremanje čajne kuhinje i dnevnog boravka,kupovina didaktičkog materijala za rad u radionicama sa djecom .


Otvaranjem dnevnog centra, edukacijom stručnog tima koji će voditi centar, edukacijom roditelja da preuzmu ulogu voditelja radionice, direktno su povećani resursi lokalne zajednice i imamo kapacitete da se poboljša sveukupan položaj i kvalitet života djece i omladine sa posebnim potrebama.


Ovo je jedan sasvim novi model brige o djeci i omladini sa posebnim potrebama i bazira se na pojedinačnim potrebama lica sa posebnim potrebama. Prilagođava se životni prostor i šire okruženje potrebama te osobe, a što je u saglasnosti sa međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima. Time se napušta tradicionalni medicinski model koji je bio usmjeren na oštećenje i pomoć.
U okviru Projekta „Dnevni centar dobar primjer socijalne uključenostI djece i omladine sa posebnim potrebama“najviše me se dojmila i oduševila trodnevna radionica u Udruženju „Zračak“koja je održana dana 4.5.i 6.10.2013.godine na temu „obuka roditelja za voditelje radionica“.


Radionica je namijenjena roditeljima djece i omladine sa posebnim potrebama da se obuče da prave razne ukrasne predmete od fimo mase i glinamola, da savladaju tehniku izrade slika na drvetu i staklu ,da se upoznaju i nauče izradu raznih ukrasa od kolaž papira i salveta i slično.Atmosfera je bila nenametljiva,lagana i sve je ličilo na igru,a učesnici isuviše radoznali i željni novih znanja.
Radionicu je vodila gopođa Vesna Miljanović, diplomirani pedagog, koordinator radionica i gospođa Višnja Mijatović, dugodišnji trener-edukator,obje iz Trebinja iz Udruženja djece sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“,sa dugogodišnjim pozitivnim iskustvom u oblasti radnookupacione terapije.


Svrha radionica je da obučeni roditelji prenose svoje stečeno znanje na djecu na radionicama koje će se održavati u novootvorenom dnevnom centru. Prvi dan je savladana tehnika izrada ukrasa i ukrasnih predmeta od fimo mase i od glinamola, drugi dan su upoznati sa izradom slika na drvetu uz pomoć boja i salveta, a treći dan se radilo crtanje na staklu i izrada čestitki i ukrasa od kolaž papira.


Radionice su bile vrlo interesantne i raznovrsne. Odziv je bio više od očekivanog. Obuku su pohađali pored roditelja i stručni radnici Udruženja, kao i volonteri Udruženja.I roditelji i stručni radnici,te ostali koji su završili obuku, su pokazali zainteresovanost i strpljenje što pokazuje i broj urađenih ukrasnih predmeta, nakita i slika,koje ćemo izložiti i organizovati simboličnu prodajnu izložbu.
Značaj ovih radionica radno-okupacione terapije je višestruk. U prvom redu podstiče se kreativnost kod djece i osjećaj zadovoljstva, korisnosti, a pored toga stimulišu se i njihove psiho-fizičke sposobnosti i motorika.
Kompletna radionica je osmišljena kroz igru kreativnosti i koncentracije prisutnih,uzajamno podržavanje i podsticanje na lični izražaj svakog člana radionice.


I tako dođosmo da dana kad pripremamo otvaranje dnevnog centra,čistimo i namještamo i obavljamo ostale pripreme za svečani čin otvaranja Dnevnog centra u LJubinju, a dogodilo se to 23.12.2013.godine.Cilj nam je bio da staru godinu završimo i otpočnemo Novu sa novim objektom i novim idejama, a taj značajan datum u našem malom mjestu je ostao zabilježen.


Udruženje „Zračak“ je angažovalo po ugovoru diplomiranog defektolog,psihologa i socijalnog radnika koji u dogovoru sa djecom i roditeljima djece i omladine sa PP,pružaju usluge i tretmane individualnog i grupnog karaktera.Takođe je roditeljima i djeci na raspolaganju stručna pomoć diplomiranog pravnika au vezi sa ostvarivanjem njihovog prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite.

 

 • hwa
 • hajde
 • kutak0
 • leptir
 • realnost100
 • djecanade
 • suncanimost
 • ercduga
 • svjetlo2
 • kiseljak
 • sunce-derventa
 • umnrlbl
 • buducnost100
 • jednakost