KONTAKT: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Edukacija za učitelje u O.Š. Vitez u Vitezu

Stručni tim kojeg čine defektolog oligofrenolog Edinalda Jakubović, mr. Sci Almina Hajduk i defektolog logoped Nermin Hasagić je 26.06.2014. godine održao radionicu za učitelje u OŠ Vitez. Na osnovu podataka dobijenih u istraživanju odredili smo teme koje smo obrađivali tokom realizacije radionice:
• O kreiranju Individualno prilagođenog programa, ulozi učitelja, procjeni sposobnosti, vještina i znanja učenika mlađe osnovnoškolske dobi govorila je Edinalda Jakubović dipl.defektolog.


U svom izlaganje je posebnu pažnju obratila na ulogu učitelja u preporukama i davanju mišljenja za učenike koji ne ostvaruju korist od redovnog nastavnog plana i programa. Učitelji su dobili Skale za procjenu znanja, vještina sposobnosti kao prvi korak u kreiranju IPP-a za djecu koja imaju posebne obrazovne potrebe.
• Nermin Hasagić dipl.logoped je svoje izlaganje bazirao na znacima prepoznavanja govornih i jezičkih poremećaja kod djece malđe školske dobi, kao i preporukama za rad sa djecom koja u odgojno obrazovnom procesu imaju teškoće u komunikaciji. Posebno se bazirao na poremećaje artikulacije, mucanje i disleksiju i dizgrafiju.

• Kolegica mr.sci. Almina Mujić je učiteljima prezentirala principe u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju i moguće metodske postupke koje mogu prilagoditi u radu sa djecom u razrednom odjeljenju.

 

Nakon uvodne riječi i predstavljanja od strane voditelja radionice, prisutni učitelji su u svom kratkom predstavljanju iznjeli svoja iskustva u inkluzivnom obrazovanju. Kao posebne teškoće u realizaciji inkluzivne nastave naveli su:
- Nepostojanje propisa iz oblasti inkluzivnog obrazovanja,
- Nedostatak stručnog kadra ( logoped i defektolog ),
- Nedostatak stručne literature i didaktičke opreme,
- Veliki broj djece sa posebnim obrazovnim potrebama,
- Samostalno kreiranje IPP-a ( Individualni prilagođeni program ) bez uputa nadležnih organa i ustanova.

 

Podršku koju škola ima je ona koju im pruža psiholog u Centru za mentalno zdravlje i logoped u Domu zdravlja Vitez, a na osnovu uputa koje dobiju od škole. Teškoća koja je evidentna je i suradnja sa roditeljima odnosno preuzimanje obaveza koje imaju roditelji u cilju uključivanja djeteta u procese edukacije i rehabilitacije.


Istakli su da su im edukacije u području rada sa djecom koja imaju teškoće u razvoju i/učenju neophodne kako bi svoj rad unaprijedili i djeci ponudili što kvalitetnije obrazovanje.


Nakon opširnog izlaganja stručnih saradnika i davanja savjeta za prevazilaženje pojedinih teškoća, sa kojima se učitelji susreću u radu, od strane učitelja, kao i pedagoga i psihologa škole upućena je molba stručnom timu za dostavljanje stručne literature za rad sa djecom sa teškoćama u učenju i razvoju, kao i materijala za rad koji su prilagođeni djeci koja imaju posebne obrazovne potrebe.


Takođe su predstavnici Osnovne škole Vitez izrazili želju i ponudili mogućnost saradnje u nekim od projekata koji se odnose na inkluzivno obrazovanje, kao partner u projektima koje realizira Hilfswerk Austria – ured u Sarajevu.

 

 • hwa
 • hajde
 • kutak0
 • leptir
 • realnost100
 • djecanade
 • suncanimost
 • ercduga
 • svjetlo2
 • kiseljak
 • sunce-derventa
 • umnrlbl
 • buducnost100
 • jednakost